Logo-Header
Pendaftaran Perkuliahan Hybrid FBE-UBAYA (MAHASISWA LAMA)
10 September 2021

Pendaftaran Perkuliahan Offline Semester Gasal 2021-2022 Mahala

 

Ekonomika Moneter dan Perbankan:

KP B https://bit.ly/EMP_B

 

Akuntansi Keuangan Menengah 1

KP A https://bit.ly/AKM1_A

KP B https://bit.ly/AKM1_B

KP C https://bit.ly/AKM1_C

 

Sistem Informasi Akuntansi

KP B https://bit.ly/SistemInformasiAkuntansi_B

 

Pengantar Manajemen Keuangan

KP A https://bit.ly/PMK-A

KP D https://bit.ly/PMK-D

 

Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran

KP A https://bit.ly/DDMP_A

KP D https://bit.ly/DDMP_D

 

Intermediate Accounting 1

KP Y https://bit.ly/IntermediateAccounting_Y

 

Accounting Information System

KP Y https://bit.ly/AccountingInformationSystem_Y